Algemene Voorwaarden

Alle prijzen zijn vermeld in Euro en dit inclusief BTW.
De prijzen op de site zijn geldig op de dag van de publicatie op deze website, voor wat de producten betreft die uit stock leverbaar zijn. Producten die moeten worden bijbesteld bij onze leveranciers, kunnen in prijs afwijken op het ogenblik dat ze effectief (opnieuw) beschikbaar zijn; eventuele prijswijzigingen zijn dan een gevolg van prijsveranderingen bij de uitgever, schommelingen in de wisselkoersen of andere externe factoren die wij niet onder controle kunnen hebben. Indien er prijsstijgingen zijn tussen het ogenblik van bestelling (van een niet voorradig artikel) en het ogenblik van levering, dan wordt altijd contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

Op CD-ROM,Playstation,Xbox,Gameboy,Gamecube,PSP,X360 geldt een garantie van acht dagen, voor wat het opnamemedium betreft. Exemplaren die leesfouten geven, worden door ons getest en zonodig omgeruild voor een ander exemplaar van hetzelfde product. Probeer zoveel mogelijk bij problemen een korte omschrijving te geven op papier van wat er precies misloopt en welke melding u daarbij krijgt. Ook de specificaties van het systeem kunnen belangrijk zijn om de juiste oorzaak van het probleem op te sporen.

Pakketten met softwarefoutenworden enkel vervangen als de uitgever dat zo bepaalt. Softwareshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor programmatiefouten.

Klachten i.v.m. dergelijke problemen kunnen uitsluitend door de uitgevers worden behandeld en in dergelijke gevallen moet de klant zich dan ook rechtstreeks tot hen wenden.

Ook voor Money-Back garanties van de uitgevers, moet de klant dit rechtstreeks met deze uitgevers afhandelen.Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk.

Voor Hardware geldt altijd de garantie van de fabrikant. De wijze waarop een defect behandeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant bepaald. De kosten voor het transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. Softwareshop kan in een onmiddellijke omruiling voorzien als dit door de uitgever wordt ondersteund.
Bij online aankopen zijn verschillende formules van betaling en levering, zodat u de manier kunt kiezen die u het beste past.

Wanneer de betaling bij ons geregistreerd is wordt het pakket dezelfde dag verstuurd

Gelieve rekening te houden met onderstaande opmerkingen:
1. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

2. Ingeval van aankoop van een software- of computerprogramma, kan de aankoop niet meer herroepen worden van zodra de verzegeling van het product wordt verbroken en ingeval het product niet in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Beschadigde producten worden in ieder geval niet teruggenomen. Bij verzaking van de aankoop, gebeurt de terugzending op kosten van de koper.

3. Recht van retour geldt niet voor speciale bestellingen en alleen voor voorraadartikelen.