Privacy

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
Softwareshop BVBA,Plezantstraat 14 Sint-Niklaas BE 0462 351 884

Verwerking van de persoonsgegevens
Deze website kan je anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op een andere wijze (zie hierna).
Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres/e-mail,telefoonnr), om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Verder wordt er met deze gegevens niets ondernomen. De door U gegeven informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden, noch wordt ze doorgegeven aan derden. Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht, van zodra de door jouw bestelde artikels bij ons vertrekken. Bij het bezoeken van onze website, zonder plaatsen van een bestelling, kan je je laten registreren. De volgende persoonsgegevens komen aldus terecht in onze databank: aanspreektitel, naam, adres, e-mail, geboortedatum en paswoord. Ze worden enkel gebruikt als je op de site inlogt: dan worden jouw gegevens uit onze database opgeroepen. Als je dan een bestelling wenst te plaatsen op onze site, dan zijn jouw persoonlijke gegevens (naam/adres/e-mail) reeds ingevuld. Jouw persoonsgegevens kunnen we ook, desgewenst, gebruiken om je op de hoogte te houden van onze promoties en algemeen nieuws.

Rechten van de geregistreerde
Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kan ook steeds terecht voor wijzigingen via e-mail info@softwareshop.be of Tel.03/7665690.

Gebruik van e-mail
Een e-mail die je stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om jouw boodschap te beantwoorden. Zij worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank Op onze site staan links naar andere sites. Wanneer je op één van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site. Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling. Softwareshop behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Softwareshop kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij je contacteren, alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Wenst u meer informatie over ons privacy beleid, dan kan u ons steeds contacteren.